Tấm thạch anh Calacatta

Đá cẩm thạch calacatta tự nhiên rất phổ biến và rất đắt tiền.Đặc biệt trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng calacatta tự nhiên trong và ngoài nước đã làm cho nguồn calacatta tự nhiên ban đầu ngày càng eo hẹp.Tấm thạch anh Calacatta bằng cách mô phỏng kết cấu da của Calacatta tự nhiên, chúng tôi có thể đạt được màu sắc phong phú hơn và nhiều mẫu hoa hơn so với tấm thạch anh tự nhiên và nhận ra khả năng tùy chỉnh cá nhân của các mẫu hoa, có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường thương mại và gia dụng.thiết kế có hiệu suất chi phí cao hơn.

View as